KLS 3636 Musikkbransjen

KLS 3636 Musikkbransjen

Kurskode: 
KLS 3636
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Audun Molde
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Musikkbransjen er en dynamisk bransje i skjæringspunktet mellom underholdning og kunst, åndsverk og teknologi, idealisme og forretningsdrift, kultur og næring. Bransjen er sammensatt av en rekke små og store aktører, og er en bransje i rask omstilling og utvikling. Kurset vil gi en oversikt over musikkbransjen fra en rekke ulike perspektiver og innfallsvinkler som økonomi, estetikk, organisering og teknologi. Kurset er avgrenset til i hovedsak å omhandle populærmusikken.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studenten skal tilegne seg kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, samt kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens ulike aktører, former for verdiskapning, rammevilkår og historie.
 

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering. Studenten skal kunne gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer, samt utarbeide bransjescenarioer.
 

Holdningsmål

Studenten skal kunne foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver, og forstå og anerkjenne sammenhengene mellom ulike synsvinkler og interesser.

Kursets innhold
 • Historiske, teknologiske, økonomiske og estetiske perspektiver (norsk, britisk og amerikansk musikkbransje)
 • Bransjens struktur, egenart og organisering
 • Verdikjedene, de ulike aktørene
 • Sammenhenger mellom ulike pengestrømmer
 • Produksjon av populærmusikk: Produsenten, opphavspersonen, utøveren, støtteapparatet
 • Distribusjon, salg og konsum av populærmusikk: fysiske og digitale kanaler, markedsføringsstrategier, forbrukeradferd
 • Platebransjen og de ulike selskapsstrukturene
 • Publishing, synkronisering
 • Konsertmarkedet
 • Management
 • Kulturpolitiske og økonomiske rammevilkår
 • Medienes rolle i musikkbransjen
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 36 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes casefremlegg og diskusjon av disse. Kurset inneholder også besøk fra sentrale bransjeaktører og -organisasjoner.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS36361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 Uke(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:KLS36361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum9Time(r)
Selvstudium85Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)
Eksamen40Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Oppgavegjennomgang i plenum
Varighet:9 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:85 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dalchow, Jørn 2013 Hjelp, jeg er i popbransjen! 2. utg daWorks Books Utvalgte deler.
Torvund, Olav cop. 2013 Opphavsrett for begynnere   Universitetsforl s. 57-64, 108-111
Shuker, Roy 2016 Understanding popular music culture 5th ed Routledge  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Byrne, David   Business and Finances Business and Finances     s. 203-249
Blokhus, Yngve; Molde, Audun   Hva er populærmusikk? Hva er populærmusikk?     s. 17-33
Blokhus, Yngve; Molde, Audun   Musikkindustri Musikkindustri     s. 34-57
Garofalo, Reebee   I want my mp3: Who owns internet music? I want my mp3: Who owns internet music?     s. 87-101
Mangset, Per; Røyseng, Sigrid   Artistentreprenører som "gjør det selv" Artistentreprenører som "gjør det selv"     s. 69-104
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bach, David 2007 Too many players on the ground? The painful transition from CD sales to online music sales      
Bjørkeng, Per Kristian 8. mars 2009 Bråvåken kulturindustri      
Brockfield, Johan 15. april 2009 Alle verdens låter til en hundrelapp      
Lund, Joacim; Henriksen, Arve 20. april 2009 Piratene er de beste kundene      
Honoré, Erik 28. april 2009 Avliver piratenes myter      
Espevalen, Lars Lager 24. desember 2009 Ringen sluttet?      
Asker, Cecilie 13. januar 2010 CD-en er død innen fem år      
  Oktober 2011 Adele: The exception that proves the rule      
Dalchow, Jørn 14. november 2011 Det siste julesalget?      
Østrem, Veslemøy Hedvig 20. november 2011 Nytteløst å stoppe tyveriene fra nettet      
Østrem, Veslemøy Hedvig 1. desember 2011 Musikkeksport i stampe      
Asker, Cecilie 14. januar 2012 Lydmakerne      
Selsjord, Knut 7. februar 2012 Avblåser piratkampen      
Horvei, Maria 29. juni 2012 Pengemaskin på egne ben      
Eriksen, Kent-Amar 7. oktober 2013 Spotify skal jakte på pirater      
Ørstavik, Maren 29. november 2013 Millioner i Asia venter på en hit      
Ørstavik, Maren; Gjestad, Robert Hoftun   Spotify størst, men fortsatt i minus      
Mahony, Emma 10. september 2014 Why there is now more than one direction in the music industry     Finnes elektronisk i Factiva.
Gjestad, Robert Hoftun 12. november 2014 Dagens strømmemodell er ikke rettferdig      
Lien, Marius 27.februar 2015 Hvem er Daniel Ek?   Morgenbladet  
Molde, Audun; Sommerstad, Harald 22.juni 2015 Umusikalsk fordeling: Hvorfor skal Rihanna få betalt når du hører på Hellbillies?   Dagens Næringsliv  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kultur- og kirkedepartementet 2008 St.meld. nr. 21 (2007-2008) Samspill - Et løft for rytmisk musikk   regjeringen.no s. 13-27, 32-33, 36, 43-55, 57-70
Maasø, Arnt 2013 User-centric settlement for music streaming      
Morley, Paul 17. januar 2010 On gospel, Abba and the death of the record: an audience with Brian Eno      
Haugedal, Sigmund 10. mars 2014 Platearbeiderne      
IFPI 2016 IFPI Global Music Report 2016 - State of the Industry Overview   IFPI  
Halmrast, Hanne Holden; Nilsen, Øystein Lorvik; Refsli, Petter Brunsberg; Sjøvold, Jon Martin 2016 Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015   Kulturrådet  
Kulturdepartementet 2013 Rapport fra Nordgård-utvalget   regjeringen.no  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Murphy, Gareth 2014 Cowboys and indies: the epic story of the record industry   Thomas Dunne Books  
Passman, Donald S. 2012 All you need to know about the music business 8th ed Free Press  
Rutter, Paul 2016 The Music Industry Handbook 2nd Routledge Lagt inn manuelt og bør sjekkes av biblioteket
Website
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    ballade.no     (norsk bransjenettsted), med flere (linker på itslearning)