KLS 3636 Musikkbransjen

KLS 3636 Musikkbransjen

Kurskode: 
KLS 3636
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Audun Molde
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Musikkbransjen er en dynamisk bransje i skjæringspunktet mellom underholdning og kunst, åndsverk og teknologi, idealisme og forretningsdrift, kultur og næring. Bransjen er sammensatt av en rekke små og store aktører, og er en bransje i rask omstilling og utvikling. Kurset vil gi en oversikt over musikkbransjen fra en rekke ulike perspektiver og innfallsvinkler som økonomi, estetikk, organisering og teknologi. Kurset er avgrenset til i hovedsak å omhandle populærmusikken.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, samt kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens ulike aktører, former for verdiskapning, rammevilkår og historie.
 

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne redegjøre for musikkbransjens egenart og organisering. Studenten skal kunne gjennomføre grunnleggende analyser av musikkbransjens organisatoriske og markedsmessige utfordringer, samt utarbeide bransjescenarioer.
 

Holdningsmål

Studenten skal kunne foreta selvstendige vurderinger av musikkbransjen utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver, og forstå og anerkjenne sammenhengene mellom ulike synsvinkler og interesser.

Kursets innhold
 • Historiske, teknologiske, økonomiske og estetiske perspektiver (norsk, britisk og amerikansk musikkbransje)
 • Bransjens struktur, egenart og organisering
 • Verdikjedene, de ulike aktørene
 • Sammenhenger mellom ulike pengestrømmer
 • Produksjon av populærmusikk: Produsenten, opphavspersonen, utøveren, støtteapparatet
 • Distribusjon, salg og konsum av populærmusikk: fysiske og digitale kanaler, markedsføringsstrategier, forbrukeradferd
 • Platebransjen og de ulike selskapsstrukturene
 • Publishing, synkronisering
 • Konsertmarkedet
 • Management
 • Kulturpolitiske og økonomiske rammevilkår
 • Medienes rolle i musikkbransjen
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 36 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes casefremlegg og diskusjon av disse. Kurset inneholder også besøk fra sentrale bransjeaktører og -organisasjoner.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS36361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 Uke(r)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:KLS36361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum9Time(r)
Selvstudium85Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)
Eksamen40Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Oppgavegjennomgang i plenum
Varighet:9 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:85 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dalchow, Jørn 2013 Hjelp, jeg er i popbransjen! 2. utg daWorks Books Utvalgte deler.
Shuker, Roy 2016 Understanding popular music culture 5th ed Routledge
Jensen, Simon Bugge; Schou, Julie Sophie 2017 Polaris Nordic : digital music in the Nordics YouGov
2017 Global Music Report 2017 : annual state of the industry IFPI
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Byrne, David Business and Finances Business and Finances s. 203-249
Torvund, Olav Hva er et åndsverk? Hva er et åndsverk? s. 57-64
Garofalo, Reebee I want my mp3: Who owns internet music? I want my mp3: Who owns internet music? s. 87-101
Torvund, Olav Opphavsmannens beføyelser (enerettene) Opphavsmannens beføyelser (enerettene) s. 108-111
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bach, David 2007 Too many players on the ground? The painful transition from CD sales to online music sales
Oktober 2011 Adele: The exception that proves the rule
Asker, Cecilie 14. januar 2012 Lydmakerne
Selsjord, Knut 7. februar 2012 Avblåser piratkampen
Horvei, Maria 29. juni 2012 Pengemaskin på egne ben
Eriksen, Kent-Amar 7. oktober 2013 Spotify skal jakte på pirater
Ørstavik, Maren 29. november 2013 Millioner i Asia venter på en hit
Mahony, Emma 10. september 2014 Why there is now more than one direction in the music industry Finnes elektronisk i Factiva.
Gjestad, Robert Hoftun 12. november 2014 Dagens strømmemodell er ikke rettferdig
Lien, Marius 27.februar 2015 Hvem er Daniel Ek? Morgenbladet
Molde, Audun; Sommerstad, Harald 22.juni 2015 Umusikalsk fordeling: Hvorfor skal Rihanna få betalt når du hører på Hellbillies? Dagens Næringsliv
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kultur- og kirkedepartementet 2008 St.meld. nr. 21 (2007-2008) Samspill - Et løft for rytmisk musikk regjeringen.no s. 13-27, 32-33, 36, 43-55, 57-70
Maasø, Arnt 2013 User-centric settlement for music streaming
Morley, Paul 17. januar 2010 On gospel, Abba and the death of the record: an audience with Brian Eno
Haugedal, Sigmund 10. mars 2014 Platearbeiderne
Kulturdepartementet 2013 Rapport fra Nordgård-utvalget regjeringen.no
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Bjørkeng, Per Kristian Bråvåken kulturindustri Bråvåken kulturindustri Resource Aftenposten
Henriksen, Joacim Lundarve Piratene er de beste kundene Piratene er de beste kundene Resource Aftenposten
Espevalen, Lars Lager Ringen sluttet? Ringen sluttet? Resource Morgenbladet
Asker, Cecilie CD-en er død innen fem år CD-en er død innen fem år Resource Aftenposten
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Murphy, Gareth 2014 Cowboys and indies: the epic story of the record industry Thomas Dunne Books
Passman, Donald S. 2017 All you need to know about the music business Revised and updated edition Penguin Books
Rutter, Paul 2016 The music industry handbook Second edition Routledge
Website
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
ballade.no (norsk bransjenettsted), med flere (linker på itslearning)

No importance set

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Musikk i tall 2016 Musikk i tall 2016