Årsenhet i bedriftsøkonomi

Årsenheter

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og fulgte normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Årsenhet i bedriftsøkonomi

Heltid over to semestre

Studieåret 2011/2012 Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Deltid over fire semestre - Kveld eller Nettundervisning Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X . . .
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X . . .
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X . .
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5 . X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 . . X .
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 . . X .
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5 . . . X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 . . . X

Årsenhet i markedsøkonomi. Heltid over to semestre

Studieåret 2011/2012 Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Deltid over fire semestre - Kveld eller Nettundervisning

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
JUR 3430 Markedsrett 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Studieplanen for årsenhet i markedsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.