Årsenhet i bedriftsøkonomi

Årsenhet i bedriftsøkonomi

Varighet, omfang og nivå

 

Minimumskrav for tildeling av tittelen Bedriftsøkonom

Det vises til sak 11/9/08 i UUV 26.10.2008 hvor minimumskrav for å oppnå tittelen Bedriftsøkonom i ny studiemodell ble vedtatt.  UUV understreket at minimumskravene er et internt arbeidsverktøy til bruk ved saksbehandling vedr. fullføring av studier for tidligere studenter, og kurs som ikke er nevnt i minimumskravene må ikke oppfattes som valgkurs. Sum studiepoeng skal være 60 pr. studieår..

 

Krav til kurs fra 1. års nivå for å oppnå tittelen Bedriftsøkonom er:

  • 7,5 SP - Bedriftsøkonomisk analyse 
  • 7,5 SP - Finans
  • 7,5 SP - Matematikk for økonomer 
  • 7,5 SP - Statistikk
  • 7,5 SP - Markedsføring
  • 7,5 SP - Organisasjonsadferd og ledelse

Alle kurs vil over tid være gjenstand for innholdsmessige endringer, og navneendringer. Kurs som tilsvarer ovennevnte skal godkjennes.

Studieprogram: 
Bachelor - Årsenhet i bedriftsøkonomi
Studiepoeng: 
60
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Associate Dean: 
Knut Eikre Larsen
Studiemodeller
Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 27, 2018