Årsenhet i bedriftsøkonomi

Årsenheter

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid. Klikk på den studievarianten du ønsker å se studieplanen for.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Årsenhet i bedriftsøkonomi .

Heltid over to semestre

Revidert plan 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Deltid over fire semestre - Kveld eller Nettundervisning

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

For studenter som startet på 1. år i økonomi og administrasjon høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X   . .
HIS 3410 Bedriften 7,5 X   . .
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X . .
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 . . X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 . . X  
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5 . .   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 . .   X

Årsenhet i markedsøkonomi . Heltid over to semestre

Revidert plan 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Deltid over fire semestre - Kveld eller Nettundervisning

Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i markedsføring

For studenter som startet på 1. år markedsføring høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6     X
SØK 2484 Makroøkonomi 6     X

Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X . .
HIS 3410 Bedriften 7,5 X . .
MET 3431 Statistikk 7,5  . X . .
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5  . X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5  . X .
JUR 3430 Markedsrett 7,5  . X .
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5  . . . X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5  . . . X