Regnskapsutdanning

Regnskapsutdanning

​Studieåret 2016/2017

Autorisasjon som regnskapsfører Det er Finanstilsynet som fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. Fra 1. juli 2006 ble flere sentrale bestemmelser i regnskapsførerloven (jf lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere, nedenfor benevnt refl) og tilhørende forskrift av 8. februar 1999 nr 196 (regnskapsførerforskriften) endret. Blant annet ble kravet til utdanning hevet fra toårig høyskoleutdanning til treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. I tillegg må søkere som har fullført utdanningen for mer enn tre år siden oppfylle etterutdanningskravet for siste treårsperiode. Også kravet til etterutdanning er skjerpet. Regnskapsfører skal nå til enhver tid ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Tidligere bestemmelse om gjeninnføring (ny autorisasjon) i regnskapsførerforskriften § 1-5 er opphevet.    Dette kan du lese mer om på følgende nettsteder: 

  • Finanstilsynet
  • Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)
  • Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Handelshøyskolen BI tilbyr Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutadnning. Det vil si at man gjennomfører de to første årene tilhørende Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og legger til et eget tredje år.

Utdanningen er i tråd med Kredittilsynets fagkrav, og tilbys på heltid ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Det er også mulig å gjennomføre flere av kursene enkeltvis på deltid/nett via BI Nettstudier. Følg linken til web-sidene for BI Nettstudier for mer informasjon om hvordan du kan gjennomføre kursene.

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3647 Finansregnskap 15 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
JUR 3601 Skatt og avgift 15   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk 7,5   X

Last Modified: 07.09.2017 10:01