VHL 3682 Kundemøte

VHL 3682 Kundemøte

Kurskode: 
VHL 3682
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i butikk og på nett bør gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges at møtet med kunden kan være en kombinasjon av fysisk- og digitalt møte. Og hvordan en kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hva kriteriene for et vellykket salg er.
 • Hvilke faktorer optimerer den digitale selger.
 • Hvilken kompetanse er grunnleggende for å kunne sette opp planer for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet. Det være seg i butikk eller på nett.
Ferdighetsmål

Studenten skal etter kurset kunne: 

 • Gjennomføre kundesamtaler som fører til tilfredse kunder.
 • Iverksette strategiske endringer for den digitale selger.
 • Sette opp en trenings – og utviklingsplan for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet i butikk og på nett.
 • Utarbeide en salgsplan og salgsprosess som er tilpasset kjøpsprosessen.
Holdningsmål
 • Som selger er man uunnværlig for bedriften, medlem av et team og samtidig en aktiv bygger av bedriftens omdømme overfor eksisterende og nye kunder.
 • At den personlige fremtreden – uansett kanal - er viktig for resultatet og det neste salget.
 • Viktigheten av en kritisk og konstruktiv holdning til begrepet personlig salg og service
 • Erkjenne mulighetene og begrensningene innen de digitale kanaler.
 • Solid innblikk i de etiske sider av salg i butikk og fra nettsider.
Kursets innhold
 • Selgers strategiske posisjon
 • Salg og ledelse
 • Salg og prosessene for kunde og selger
 • Betydningen av pris og produkt i salgsarbeidet
 • Det verbale og digitale språk
 • Digital forretningsforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Service som strategisk virkemiddel
 • Etikkens funksjon
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon
 • Personlig utvikling og trening
Læreprosess og tidsbruk

Forelesning gjennomføres over 30 timer. I tillegg gis det trening i salgsferdigheter i mindre grupper. Studentene vil få oppgaver som skal avdekke utfordringer og beste praksis innen salg i varehandel. Det legges vekt på praktisk tilnærming og bruk av metoder og verktøy. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har forkunnskaper fra Markedsføringsledelse, forbrukeratferd og butikkledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 36821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: VHL 36821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Annet i klasserom3Time(r)Salg i praksis og eksamenstrening (i mindre grupper)
Forberedelse til undervisning61Time(r)Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Gruppearbeid / oppgaver36Time(r)Oppgaveløsning
Selvstudium15Time(r)Øvelser i planlegging og trening på presentasjoner
Eksamen55Time(r)Eksamen og eksamensforberedelse
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Salg i praksis og eksamenstrening (i mindre grupper)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:61 Time(r)
Kommentar:Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Øvelser i planlegging og trening på presentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:55 Time(r)
Kommentar:Eksamen og eksamensforberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Petersen, Eirik 2016 Nå dine salgsmål!: Grunnleggende salgsteknikk for alle som jobber med kunder 3. utg Universitetsforl  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Elvegård, Roy 2018 Artikkelsamling: Artikler innen digital forretningsforståelse     Oversikt over artikler legges på Itslearning

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
O'Keefe, Daniel J. 2016 Persuasion: theory and research Third edition SAGE  
Manning, Gerald L.; Reece, Barry L.; Ahearne, Michael; Goyal, Anita 2014 Selling today: partnering to create value 13th ed., Global ed Pearson  
Chaffey, Dave 2014 Digital business and e-commerce management: strategy, implementation and practice 6th ed Financial Times Prentice Hall