VHL 3682 Kundemøte

VHL 3682 Kundemøte

Kurskode: 
VHL 3682
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Læringsmål: 

Målet med kurset er å gi deltakerne kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i butikk og på nett bør gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges at møtet med kunden kan være en kombinasjon av fysisk- og digitalt møte. Og hvordan en kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hva kriteriene for et vellykket salg er.
 • Hvilke faktorer optimerer den digitale selger.
 • Hvilken kompetanse er grunnleggende for å kunne sette opp planer for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet. Det være seg i butikk eller på nett.
Ferdighetsmål: 

Studenten skal etter kurset kunne: 

 • Gjennomføre kundesamtaler som fører til tilfredse kunder.
 • Iverksette strategiske endringer for den digitale selger.
 • Sette opp en trenings – og utviklingsplan for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet i butikk og på nett.
 • Utarbeide en salgsplan og salgsprosess som er tilpasset kjøpsprosessen.
Holdningsmål: 
 • Som selger er man uunnværlig for bedriften, medlem av et team og samtidig en aktiv bygger av bedriftens omdømme overfor eksisterende og nye kunder.
 • At den personlige fremtreden – uansett kanal - er viktig for resultatet og det neste salget.
 • Viktigheten av en kritisk og konstruktiv holdning til begrepet personlig salg og service
 • Erkjenne mulighetene og begrensningene innen de digitale kanaler.
 • Solid innblikk i de etiske sider av salg i butikk og fra nettsider.
Kursets innhold: 
 • Selgers strategiske posisjon
 • Salg og ledelse
 • Salg og prosessene for kunde og selger
 • Betydningen av pris og produkt i salgsarbeidet
 • Det verbale og digitale språk
 • Digital forretningsforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Service som strategisk virkemiddel
 • Etikkens funksjon
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon
 • Personlig utvikling og trening
Læreprosess og tidsbruk: 

Forelesning gjennomføres over 30 timer. I tillegg gis det trening i salgsferdigheter i mindre grupper. Studentene vil få oppgaver som skal avdekke utfordringer og beste praksis innen salg i varehandel. Det legges vekt på praktisk tilnærming og bruk av metoder og verktøy. 

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

Det forventes at studentene har forkunnskaper fra Markedsføringsledelse, forbrukeratferd og butikkledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 36821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Invigilation4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: VHL 36821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Annet i klasserom3Time(r)Salg i praksis og eksamenstrening (i mindre grupper)
Forberedelse til undervisning61Time(r)Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Gruppearbeid / oppgaver36Time(r)Oppgaveløsning
Selvstudium15Time(r)Øvelser i planlegging og trening på presentasjoner
Eksamen55Time(r)Eksamen og eksamensforberedelse
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Salg i praksis og eksamenstrening (i mindre grupper)
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:61 Time(r)
Kommentar:Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:Oppgaveløsning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Øvelser i planlegging og trening på presentasjoner
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:55 Time(r)
Kommentar:Eksamen og eksamensforberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.