Årsenhet i markedsøkonomi

Årsenhet i markedsøkonomi

Studieprogram: 
Bachelor - Årsenhet i markedsøkonomi
Studiepoeng: 
60
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Associate Dean: 
Even Johan Lanseng
Studiemodeller
Årsenhet i markedsøkonomi - HELTID
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Årsenhet i markedsøkonomi - DELTID / NETT
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Ved gjennomføring på deltid legges Årsenhet i markdsøkonomi opp med en anbefalt progresjon over fire semester.

KursCourse type2020 Høst2021 Vår2021 Høst2022 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Minimumskrav for tildeling av tittelen Markedsøkonom.

Det vises til sak 11/9/08 i Undervisningsutvalget Bachelor 26.10.2008 hvor minimumskrav for å oppnå tittelen Markedsøkonom i ny studiemodell ble vedtatt. UUV understreket at minimumskravene er et internt arbeidsverktøy til bruk ved saksbehandling vedr. fullføring av studier for tidligere studenter, og kurs som ikke er nevnt i minimumskravene må ikke oppfattes som valgkurs. Sum studiepoeng skal være 60 pr. studieår.

Krav til kurs fra 1. års nivå for å oppnå tittelen Markedsøkonom er:

  • 7,5 studiepoeng Bedriftsøkonomisk analyse I
  • 7,5 studiepoeng Statistikk med beregninger
  • 7,5 studiepoeng Markedsføring
  • 7,5 studiepoeng Organisasjonsadferd og ledelse
  • 7,5 studiepoeng Makroøkonomi
  • 7,5 studiepoeng Forbrukeratferd

45 studiepoeng totalt

Endring av minimumskravet etter vedtak i Undervisningsutvalget Bachelor 16.05.2017, jmf. sak UUV 04/4/17. 

Kravene ble endret fra 45 til 30 studiepoeng:

  • 7,5 studiepoeng Bedriftsøkonomi (Bedriftsøkonomisk analyse, Finans og økonomistyring eller annet 1. års kurs.
  • 7,5 studiepoeng Statistikk
  • 7,5 studiepoeng Markedsføringsledelse
  • 7,5 studiepoeng Forbrukeratferd

30 studiepoeng totalt

Alle kurs vil over tid være gjenstand for innholdsmessige endringer, og navneendringer. Kurs som tilsvarer ovennevnte skal godkjennes.

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 25, 2019