Årsenhet i markedsøkonomi

Årsenhet i markedsøkonomi

Varighet, omfang og nivå

 

Minimumskrav for tildeling av tittelen Markedsøkonom.

Det vises til sak 11/9/08 i Undervisningsutvalget Bachelor 26.10.2008 hvor minimumskrav for å oppnå tittelen Markedsøkonom i ny studiemodell ble vedtatt. UUV understreket at minimumskravene er et internt arbeidsverktøy til bruk ved saksbehandling vedr. fullføring av studier for tidligere studenter, og kurs som ikke er nevnt i minimumskravene må ikke oppfattes som valgkurs. Sum studiepoeng skal være 60 pr. studieår.

Krav til kurs fra 1. års nivå for å oppnå tittelen Markedsøkonom er:

  • 7,5 studiepoeng Bedriftsøkonomisk analyse I
  • 7,5 studiepoeng Statistikk med beregninger
  • 7,5 studiepoeng Markedsføring
  • 7,5 studiepoeng Organisasjonsadferd og ledelse
  • 7,5 studiepoeng Makroøkonomi
  • 7,5 studiepoeng Forbrukeratferd

45 studiepoeng totalt

Endring av minimumskravet etter vedtak i Undervisningsutvalget Bachelor 16.05.2017, jmf. sak UUV 04/4/17. 

Kravene ble endret fra 45 til 30 studiepoeng:

  • 7,5 studiepoeng Bedriftsøkonomi (Bedriftsøkonomisk analyse, Finans og økonomistyring eller annet 1. års kurs.
  • 7,5 studiepoeng Statistikk
  • 7,5 studiepoeng Markedsføringsledelse
  • 7,5 studiepoeng Forbrukeratferd

30 studiepoeng totalt

Alle kurs vil over tid være gjenstand for innholdsmessige endringer, og navneendringer. Kurs som tilsvarer ovennevnte skal godkjennes.

Studieprogram: 
Bachelor - Årsenhet i markedsøkonomi
Studiepoeng: 
60
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Associate Dean: 
Even Johan Lanseng
Studiemodeller
Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 27, 2018