Årsenhet i markedsøkonomi

Årsenhet i markedsøkonomi

Studieprogram: 
Bachelor - Årsenhet i markedsøkonomi
Studiepoeng: 
60
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Nett
Associate Dean: 
Jon Bingen Sande
Studiemodeller
Årsenhet i markedsøkonomi - HELTID
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Årsenhet i markedsøkonomi - DELTID / NETT
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Ved gjennomføring på deltid legges Årsenhet i markdsøkonomi opp med en anbefalt progresjon over fire semester.

Oppbygning og sammensetning

Minimumskrav for tildeling av tittelen Markedsøkonom

Det vises til sak UUV 47-22, V Minimumskrav for å oppnå en tittel ved BI, 28.10.2022 hvor minimumskrav for å oppnå tittelen Markedsøkonom i ny studiemodell (oppstart fra 2023) ble vedtatt. Antall studiepoeng skal være 60.

Krav til kurs fra 1. års nivå for å oppnå tittelen Markedsøkonom er:

  • 7,5 sp Innføring i bedriftsøkonomi og finans 
  • 7,5 sp Statistikk
  • 7,5 sp Samfunnsøkonomi I 
  • 7,5 sp Organisasjonsatferd og ledelse
  • 7,5 sp Markedsføring

37,5  studiepoeng totalt

Alle kurs vil over tid være gjenstand for innholdsmessige endringer, og navneendringer. Kurs som tilsvarer ovennevnte skal godkjennes.

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 28, 2022