2. år - heltid, valgkurs

 

​Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i vårsemesteret 2017 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i desember 2016. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3637 Internship (egen søkeprosess) 15   X
ELE 3657 International Internship (pilot våren 2017 - kun for noen studenter på utveksling) 7,5   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3719 Matematikk valgfag 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Oppstart av bedrift 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5   X
ELE 3743 Personlig økonomi 7,5   X
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse 7,5   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change 7,5   X
ELE 3764 Reklame og testing 7,5   X
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5   X
ELE 3768 Global Strategies for Emerging Markets 7,5   X
ELE 3769 Cross Cultural Management 7,5   X
ELE 3771 Purchasing 7,5   X
ELE 3772 Verdipapirrett 7,5   X
ELE 3773 Service Marketing 7,5   X
ELE 3777 Branding 7,5   X
ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag 7,5   X
ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3602 International Marketing 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk 7,5   X
KLS 3550 Kunstbransjen: Publikumsutvikling og sosiale medier 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse 7,5   X
REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X
VHL 3550 Kjøpesenterledelse 7,5   X

Last Modified: 25.04.2017 10:11