2. år - heltid, valgkurs

 

​Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i vårsemesteret 2015 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i desember 2014. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3637 Internship 15   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3719 Matematikk valgfag 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3728 Management Science 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3731 Information Technology in Organizations 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
ELE 3739 Co-creation: medskapende kunder 7,5   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5   X
ELE 3743 Personlig økonomi 7,5   X
ELE 3748 Markedsretorikk 7,5   X
ELE 3749 Globalisering 7,5   X
ELE 3751 Digital læring og samhandling 7,5   X
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5   X
ELE 3753 Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling 7,5   X
ELE 3755 Mediesosiologi og medieøkonomi 7,5   X
ELE 3756 Experience Economy: Staging and Designing Experiences 7,5   X
ELE 3757 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke 7,5   X
ELE 3760 Miljøøkonomi 7,5   X
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5   X
ELE 3762 Strategiske markedsbeslutninger og caseanalyse 7,5   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change 7,5   X
ELE 3764 Reklame og testing 7,5   X
ELE 3765 Reiselivsnæringen 7,5   X
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5   X
NSA 2510 Marine Insurance 7,5   X
NSA 2521 Shipping Management 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse 7,5   X
REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:19