Masterdelen av studiet

I henhold til BIs Forskrift om opptak, studier og eksamen, Kapittel 2, § 2.6, pkt b) som handler om opptak og kontraktsforhold står det hva som skal til for å få lov til å gå videre på Masterdelen etter den 3-årige Bachelordelen. Forskriften sier at;

"Studentene må ha vist tilfredsstillende studieprogresjon i studiene på bachelornivå. Tilfredsstillende progresjon er definert som å ha fullført 180 studiepoeng på bachelornivå".

Dette er en innstramming fra og med høsten 2012. Studenter som ble tatt opp på fem-årig kontrakt før høsten 2012 tillates å mangle opp til 15 studiepoeng, men de kan ikke være innefor fagområdene; Kvantitative metoder, økonomi eller emner knyttet til valg av "Major" på masterdelen av studiet.

For mer utfyllende informasjon henvises det til Forskriften som det er linket til her.

Når du går på siste vårsemesemester på bachelorstudiet, vil du bli kontaktet av studieadministrasjonen for masterstudier med informasjon, og spørsmål om valg av "Major". Du vil også finne mye nyttig informasjon på sidene som omhandler masterstudier.

 

Last Modified: 07.03.2019 08:13