1. år - heltid

 

​1. studieår 2013/2014

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1113 Økonomistyring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 1180 Matematikk 7,5 X X
BØK 1121 Finans I 7,5   X
MET 1190 Statistikk 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 1101 Mikroøkonomi I 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:13