2. år - heltid

 

2. studieår 2012/2013

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
SØK 1201 Makroøkonomi I 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
. Valgkurs 1 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X
. Valgkurs 3 7,5   X

 

Last Modified: 13.08.2013 09:51