KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3550
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017.  Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2017 og siste gang våren 2018. Ved kontinuasjon vil det ikke være krav til bestått arbeidskrav.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Den visuelle kunstbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Utstillinger utgjør en kjerne i bransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Museer og gallerier er derfor særlig framtredende aktører. Både små og store, private og offentlige virksomheter gjør seg gjeldende i kunstbransjen. En viktig forutsetning for virksomhetsmangfoldet er kunstverkenes doble karakter: de er både åndsverk og varer. Digitaliseringen betyr at bransjen er i endring både med tanke på hvordan kunstverk gjøres tilgjengelig og hvordan kunstvirksomheter formidler og markedsfører seg overfor publikum.
Kurset skal gi studenten innsikt i kunstbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling og bruk av sosiale medier.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike virksomheter i den visuelle kunstbransjen, slik som gallerier og museer. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumsutvikling innen denne bransjen med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, kunstprodusenter og formidlingsarenaer. Andre emner er bransjens historikk, kulturpolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Ferdighetsmål

Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling og markedsføring av visuell kunst. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunstbransjen med utgangspunkt i deres interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i kunstbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av den helhetlige kunstorganisasjonen, dens historikk og dens rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst

Holdningsmål

Studentene skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i virksomheter innen visuell kunst, samt utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold
  • Verdikjeder i kunstbransjen
  • Aktører og samspill i kunstbransjen
  • Publikumsutvikling og bruk av sosiale medier
  • Kulturpolitiske forutsetninger
  • Organisatoriske forhold
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger
  • Kunstmarkedet
  • Corporate collecting
  • Det kunstneriske uttrykket i sentrum
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS35501
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3) Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar: Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.
Eksamenskode:KLS35501
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)
Selvstudium78Time(r)Inkludert forberedelse til undervisning.
Gruppearbeid / oppgaver8Time(r)Obligatoriske miniprøver.
Eksamen86Time(r)Prosjektoppgave.
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:78 Time(r)
Kommentar:Inkludert forberedelse til undervisning.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:8 Time(r)
Kommentar:Obligatoriske miniprøver.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:86 Time(r)
Kommentar:Prosjektoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Solhjell, Dag; Øien, Jon cop. 2012 Det norske kunstfeltet: en sosiologisk innføring   Universitetsforl  
Eriksen, Anne 2009 Museum: en kulturhistorie   Pax Side 11-23
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
    Audience, community and public Audience, community and public     Kapittel 4, Side 118-142
Cook, Trevor   Can blogging unspin PR? Can blogging unspin PR?     Kapittel 5
Frey, Bruno S.; Meier, Stephan   Cultural economics Cultural economics     Kapittel 24, Side 398-414
Gerstenblith, Patty   Museum practice: legal issues Museum practice: legal issues     Kapittel 27, Side 442-456
Rentschler, Ruth   Museum marketing: understanding different types of audiences Museum marketing: understanding different types of audiences     Kapittel 8, Side 139-158
    Innledning Innledning     Side 9-23
Urnes, Johan Fredrik 2002 Corporate collecting - sammenfattende vurderinger Corporate collecting - sammenfattende vurderinger     Kapittel 10, side 143-153
Veiteberg, Jorun 2009 Utstillinga som utfordring : om kuratering av kunsthåndverk Utstillinga som utfordring : om kuratering av kunsthåndverk     Side 96-103.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Chung, Te-Lin; Marcketti, Sara; Fiore, Ann Marie 2014 Use of social networking services for marketing art museums      
    Introduction     Side 1-25
Kawashima, Nobuko 2006-03 AUDIENCE DEVELOPMENT AND SOCIAL INCLUSION IN BRITAIN      
Padilla-Meléndez, Antonio; del Águila-Obra, Ana Rosa 2013-10 Web and social media usage by museums: Online value creation      
Russo, Angelina; Watkins, Jerry; Kelly, Lynda; Chan, Sebastian 2007 Social media cultural interactive experiences in museums      
Smørdal, Ole; Stuedahl, Dagny; Sem, Idunn 2014 Experimental zones: two cases of exploring frames of participation in a dialogic museum