FAK 2616 Privat tjenestepensjon

FAK 2616 Privat tjenestepensjon

Kurskode: 
FAK 2616
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Emnenavn på engelsk: 
Occupational Pension Insurance
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med spørsmål om privat tjenestepensjon, det være seg på avtale- eller oppgjørs-/erstatningssiden. Kurset inngår i autorisasjonene for forsikringsmeglere (liv) og Forsikringsrådgivere (person)

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne redegjøre for de ulike private tjenestepensjonsordningene. De skal vite hvordan Lov om forsikringsavtaler og Lov om forsikringsvirksomhet, sammen med andre spesiallover setter rammeverket for de ulike tjenestepensjonsordningene.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:
· Forklare (kunden) forskjellen mellom de ulike pensjonsordningene og hvilke konsekvenser de ulike løsningene vil ha for både foretak og ansatte.
· Presentere riktige pensjonsløsninger med utgangspunkt i tjenestepensjonslover og -forskrifter
· Beregne ulike pensjonsarter ut fra gitte forutsetninger.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å bli bevisste på at de valg de tar og de råd de gir i sin yrkesutøvelse kan ha stor betydning for andre.

Kursets innhold

Innledning

 • Framveksten av tjenestepensjonsordninger.
 • Lov om forsikringsvirksomhet.
 • Forsikringsavtaleloven.
 • Skatteregler for privat tjenestepensjon.
 • Ekteskapsloven.
 • Lov om foretakspensjon.
 • Lov om innskuddspensjon
 • Lov om obligatorisk tjenestepensjon.
 • Lov om tjenestepensjon.
 • Lov om folketrygd.

Ytelsespensjon, Innskuddspensjon og ny tjenestepensjon

Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

Offentlige tjenestepensjonsordninger

 • Lov om Statens Pensjonskasse.
 • Kommunale pensjonsordninger.
 • Samordning.

Pensjonskasser

 • Private pensjonskasser.
 • Offentlige pensjonskasser.

Ulike tjenestepensjonsordninger

 • Regelverket.
 • Anvendelsesområder.
 • Begrensninger og muligheter.

Folketrygd

Avtalefestet pensjon (AFP)

Privat tjenestepensjon i praksis

 • Etablering og vedlikehold.
 • Premieberegning.
 • Erstatning.
 • Kapitalforvaltning.
 • Overskuddsfordeling.
 • Kontoføring.
 • Bedriftenes regnskap.
 • Flytting.
 • Opphør.

Rådgiverrollen

Etiske betraktninger

Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og frivillige innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger (i alt 2+2 dager). 
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring, alternativt kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1, bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26161
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26161
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
32 Time(r)
Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Forberedelse til forelesning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
96 Time(r)
Arbeide med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Oppgaver/aktiviteter på It's learning
Innlevering(er)
36 Time(r)
Løse innsendingsoppgaver (3)
Eksamen
4 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.