ENT 3400 Introduction to entrepreneurship

ENT 3400 Introduction to entrepreneurship

Course code: 
ENT 3400
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Silje Katinka Jansen
Course name in Norwegian: 
Introduksjon til entreprenørskap
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Entrepreneurship - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Kurset skal gi studentene en innføring i primærmarkedsundersøkelser og en introduksjon til hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet til forretningsideer. Det skal gjennomføres søk etter ideer som skal bearbeides og analyseres fram mot en mulighetsrapport.

I kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving og feiling, og derme videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen vil være praksisbasert og handlingsorientert hvor studentene selv er aktører for egen læring.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser, samt på et tidlig tidspunkt kunne vurdere det kommersielle potensialet til forretningsideer. Studentene skal videre utvikle grunnleggende ferdigheter i gjennomføring av søk etter ideer, og kunne bearbeide resultatene fram mot en mulighetsrapport.

 

General Competence

I løpet av kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett, og dermed videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Studentene skal utvikle forståelse for egen læringsprosess.

Course content
 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Bevistgjøring av egen læringsprosess og introduksjon til entreprenørielt tankesett
 • Entreprenørskap og entreprenørens betydning i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
 • Entreprenørens ressurser og nettverk
 • Introduksjon til intraprenørskap, offentlig entreprenørskap og sosialt entrepenørskap
 • Utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser 
 • Idesøk og vurdering av kommersielle potensialet til forretningsideer
 • Introduksjon til mulighetsstudier, analyse og rapport
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, idesøk, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom dialog med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer. 

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: idesøk, presentasjoner, veiledning, diskusjon og refleksjon. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

 

  Qualifications

  Higher Education Entrance Qualification

  Covid-19

  Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

  Required prerequisite knowledge

  No particular prerequisites

  Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
  Exam category:
  Submission
  Form of assessment:
  Written submission
  Exam code:
  ENT34002
  Grading scale:
  ECTS
  Grading rules:
  Internal and external examiner
  Resit:
  Examination every semester
  60No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 5)Group-based submission of -a business plan (12 pages) -an interview of an entrepreneur with discussion of a theory question (5 pages) Both written and oral exam must be passed to obtain final grade in the course.
  Exam category:
  Submission
  Form of assessment:
  Written submission
  Exam code:
  ENT34003
  Grading scale:
  ECTS
  Grading rules:
  Internal and external examiner
  Resit:
  Examination every semester
  40No1 Semester(s)Individual Both written and oral exam must be passed to obtain final grade in the course.
  Exams:
  Exam category:Submission
  Form of assessment:Written submission
  Weight:60
  Invigilation:No
  Grouping (size):Group/Individual (1-5)
  Duration:1 Semester(s)
  Comment:Group-based submission of -a business plan (12 pages) -an interview of an entrepreneur with discussion of a theory question (5 pages) Both written and oral exam must be passed to obtain final grade in the course.
  Exam code:ENT34002
  Grading scale:ECTS
  Resit:Examination every semester
  Exam category:Submission
  Form of assessment:Written submission
  Weight:40
  Invigilation:No
  Grouping (size):Individual
  Duration:1 Semester(s)
  Comment:Both written and oral exam must be passed to obtain final grade in the course.
  Exam code:ENT34003
  Grading scale:ECTS
  Resit:Examination every semester
  Type of Assessment: 
  Ordinary examination
  Total weight: 
  100
  Student workload
  ActivityDurationComment
  Teaching on Campus
  27 Hour(s)
  Prepare for teaching
  45 Hour(s)
  Group work / Assignments
  25 Hour(s)
  Group work / Assignments
  50 Hour(s)
  Group work / Assignments
  25 Hour(s)
  Student's own work with learning resources
  28 Hour(s)
  Sum workload: 
  200

  A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.