Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3714 Personalledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3714 Personalledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3714
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Gjertrud Fure
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2021. Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) høsten 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for godt arbeidsmiljø, god personal- og rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Studenter på Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse kan ikke velge dette kurset pga for mye overlapp med studiet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse.
 • Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR-aktiviteter.
 • Ha kunnskap om relevante lov-, avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Være mer bevisst sin egen rolle som personalleder/og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
 • Kunne ta i bruk viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse.
Generell kompetanse
 • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-aktiviteter i en organisasjon.
 • Se potensialet i å se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.
Kursets innhold
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, case- og gruppearbeid samt plenumsdiskusjoner.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37141
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
Forberedelse til undervisning
48 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
105 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
198

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.