DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

Kurskode: 
DIG 3420
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Cathrine von Ibenfeldt
Emnenavn på engelsk: 
Communication and Involvement
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
DIG 3421 - Høstsemester
DIG 3422 - Vårsemester
Introduksjon

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. Det er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter. Engasjement kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Kunnskapsmål
 • Analysere og diskutere bruken av digitale medier, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.
 • Beskrive kjerneteorier knyttet til kommunikasjon og merkevarer.
 • Kritisk diskutere påvirkningsmuligheter i og effekter av kommunikasjon.
Ferdighetsmål
 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper for å forstå digital kommunikasjon, merkevarebygging og engasjement (positivt og negativt)
 • Analysere digitalt engasjement via sosiale mediekanaler og
 • Evaluere effektiviteten av kommunikasjonsinnsats
Generell kompetanse
 • Beherske god kildebruk og referanseteknikk
 • Samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer
 • Holde en presentasjon og gi tilbakemelding på andres arbeid
Kursets innhold

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid; design og grafisk arbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. «influencers»
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Ulike former for kommunikasjon
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder
 • Teorier om påvirkning og overtalelse

Del 3 - Merkevarebygging

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og målinger

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Workshops, seminargrupper, forelesninger i klasserom, gjesteforelesere, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviter, praktiske oppgaver knyttet til digitale, sosiale plattformer.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34201
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Nei2 Måned(er)Gruppe (2 - 4)Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. (Høst)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34202
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell (Høst)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34203
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei12 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 4)Prosjektoppgave deles ut ved semesterstart (Vår)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34204
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 4)Analyse/diskusjon av et praktisk case knyttet til krisekommunikasjon. (Vår) Alle eksamenselementene må bestås for å bestå i kurset. Det er mulig å kontinuere i hvert av eksamenselementene.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Måned(er)
Kommentar:Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. (Høst)
Eksamenskode:DIG 34201
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: (Høst)
Eksamenskode:DIG 34202
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Hjelpemidler:
Varighet:12 Uke(r)
Kommentar:Prosjektoppgave deles ut ved semesterstart (Vår)
Eksamenskode:DIG 34203
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Analyse/diskusjon av et praktisk case knyttet til krisekommunikasjon. (Vår) Alle eksamenselementene må bestås for å bestå i kurset. Det er mulig å kontinuere i hvert av eksamenselementene.
Eksamenskode:DIG 34204
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Høst (Del 1 18 timer og del 2 21 timer)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Høst - inkludert arbeid med presentasjon
Eksamen
25 Time(r)
Høst - Eksamen inkludert forberedelse
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
56 Time(r)
Høst- og vår - Lese litteratur
Undervisning
40 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår - Arbeid med 2 innleveringer
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.