Studieplan heltid

​Studieåret 2017/2018 Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplaner for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.

Studieplan Bachelor i Markedsføringsledelse 2018/2019Valgkursoversikt for Bachelor i Markedsføringsledelse 2018/2019

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring tilsvarer Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom. 

1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
MRK 3564 Branding 7,5   X

3. år heltid to semestre I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 2 og 3), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt. Det skal også velges ett valgkurs for vårsemesteret. Det er også mulig å velge Internship (15 sp) i stedet for fordypning, eller utveksling i hele 5. semester.  

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
MRK 3633 Service og innovasjon 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X
JUR 3631 Markedsrett og etikk 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

Se punktet 3. år Fordypninger i menyen til høyre for å se utvalget av Fordypninger for studieåret 2017/2018.

I stedet for fordypning kan man velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3630 Bacheloroppgave - markedsføring.  Se mer om hvilke andre valgkurs som kan velges i menyen til høyre.

Last Modified: 27.06.2018 13:57