1. år - deltid / nett

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X      
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X      
MET 3431 Statistikk 7,5   X    
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X    
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5     X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5     X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5       X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5       X

Studiet kan tas som både deltid og heltid ved BI Nettstudier. Det er opptak til hele 1. året Markedsøkonom.

2. og 3. året må tas ved at man gjennomfører høyskolekurs (påmelding fra semester til semester). Det er opptak til høyskolekurs både på høst- og vårsemesteret.  Studenten står i utgangspunktet fritt til å velge progresjon, men vi anbefaler å følge rekkefølgen som er vist i studieplanen til den aktuelle graden. Etter fullført 3. studieår oppnår man tittelen Bachelor i markedsføringsledelse.

 

Last Modified: 25.04.2017 10:11