2. år - heltid, valgkurs

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2016 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2016. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3718 Media Economics 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5 X  
ELE 3743 Personlig økonomi 7,5 X  
ELE 3744 Business Dynamics 7,5 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching 7,5 X  
ELE 3746 Tactical Marketing 7,5 X  
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5 X  
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked 7,5 X  
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5 X  
ELE 3770 Kredittvurdering 7,5 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
KLS 3630 Filmbransjen: strategisk og økonomisk analyse 7,5 X  
MET 3590 Metode og økonometri 7,5 X  
MRK 3534 Economic Anthropology 7,5 X  
MRK 3544 Political Economy 7,5 X  
NSA 2510 Marine Insurance 7,5 X  
NSA 2511 International Maritime Law 7,5 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity 7,5 X  
NSA 2521 Shipping Management 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3549 Butikkledelse 7,5 X  
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestre) 7,5 X X

Last Modified: 20.06.2017 10:15