1. år - deltid / nett

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X      
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X      
MET 3431 Statistikk 7,5   X    
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X    
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5     X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5     X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5       X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5       X

   

Last Modified: 18.04.2016 13:44