1. år - deltid / nett

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring tilsvarer Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studie-poeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X      
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X      
MET 3431 Statistikk 7,5   X    
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X    
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5     X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5     X  
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5       X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5       X

     

Last Modified: 07.03.2019 08:19