3. år - heltid, nytt 2015/2016

Fra og med studieåret 2013/2014 ble det gjort enkelte endringer i kurssammensetningen for studiet. Endringene fases inn med virkning på 1. året 2013/2014, 2. året 2014/2015 og 3. året 2015/2016.

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 2 og 3), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i vårsemesteret på 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng. Studentene vil få en påskrift på vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.

​ 3. år heltid to semestre, 2015/2016

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
STR 3605 Strategi 7,5 X  
MRK XXX7 Serviceledelse og innovasjon 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Bacheloroppgave 15   X
JUR XXX8 Markedsrett og etikk 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

Kursbeskrivelser for studieåret 2015/2016 blir publisert i juni 2015. Linken til STR 3605 Stategi ovenfor går til gjeldende kursbeskrivelse for studieåret 2014/2015.

Last Modified: 07.03.2019 08:19