Studieplan heltid

​Studieåret 2014/2015

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring tilsvarer Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom. 

1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

  2. år heltid to semestre

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
SPÅ 2901* Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
MRK 3564 Merkevarebygging 7,5   X

 * Ved BI i Nydalen er det mulig å velge Tysk, Fransk eller Spansk som alterativ til Engelsk.

3. år heltid to semestre Dette er studieplanen for studenter som startet på Bachelor i Markedsføring høsten 2012 eller før. Studieplanen for 3. året i 2015/2016 er presentert i menyen til høyre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.  

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
BTH 3630 Bacheloroppgave i markedsføring 15   X
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3654 Produktplanlegging 7,5   X

Se punktet 3. år Fordypninger i menyen til høyre for å se utvalget av Fordypninger for studieåret 2014/2015.

I stedet for fordypning kan man velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3630 Bacheloroppgave - markedsføring.  Se mer om hvilke andre valgkurs som kan velges menyen til høyre.

Last Modified: 07.03.2019 08:19