2. år - heltid, nytt 2014/2015

Fra og med studieåret 2013/2014 gjøres enkelte endringer i kurssammensetningen for studiet. Endringene fases inn med virkning på 1. året 2013/2014, 2. året 2014/2015 og 3. året 2015/2016.​

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

2014/2015 - 2. år - heltid

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X
MRK XXX2 Produkt og prisstrategi 7,5 X
Valgkurs 1 7,5 X
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5 X
MRK 3564 Merkevarebygging 7,5 X
MRK XXX4 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5 X
MRK XXX6 Logistikk og markedskanaler 7,5 X

Kursbeskrivelser for studieåret 2014/2015 blir publisert i juni 2014. Linkene ovenfor går til gjeldende kursbeskrivelser for studieåret 2013/2014.

Business Communication in English, kan byttes ut med Interkulturell kommunikajson i tysk, fransk eller spansk.

Last Modified: 07.03.2019 08:12