1. år - deltid / nett

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X
MET 3431 Statistikk 7,5 X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5 X
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 2) 7,5 X
JUR 3430 Markedsrett 1) 7,5 X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 X
SØK 3432 Makroøkonomi 2) 7,5 X

Kommentarer

  1. For studenter som begynner på studiet høsten 2013, så vil kurset JUR 3430 Markedsrett blir byttet ut med MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 høsten 2014.
  2. Fra og med studieåret 2014/2015 vil kurset BØK 3411 Finans og økonomistyring I flyttes fra 3. til 4. semester og SØK 3432 Makroøkonomi flyttes fra 4. til 3. semester.

Last Modified: 07.03.2019 08:12