3. år - heltid

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i vårsemesteret på 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng. Studentene vil få en påskrift på vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.​

2013/2014 - 3. år - heltid

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
  Bacheloroppgave i markedsføring 15   X
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3654 Produktplanlegging 7,5   X

For studieåret 2013/2014 er det mulig å velge mellom følgende fagområder som fordypning: 

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi 15 X  
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2013 Tourism Management - opplevelsebasert verdiskaping 15 X  
BST 2411 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3010 Innovasjonsledelse 15 X  
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi 15   X
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management 15   X
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 15   X
BTH 2014 Bacheloroppgave - Tourism Management 15   X
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business 15   X
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 15   X
BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse 15   X
BTH 3106 Bacheloroppgave - Strategisk Merkevarebygging 15   X
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg 15   X
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB 15   X

 Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring. Se mer om hvilke andre valgkurs som kan velges i høyre meny.

Last Modified: 07.03.2019 08:12