Bachelorstudiet i markedsføring

Bachelorstudiet i markedsføring

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid. Fra og med studieåret 2009/2010 er bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2010/2011. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 3. år ser ut i 2011/2012 kan du åpne denne nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Markedsføring har bedriftens inntektsside som ansvarsområde. Det overordnede målet for Bachelor i Markedsføring er derfor å utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselssiden. Fremragende markedsføring er også lønnsom markedsføring. Det betyr at studentene tilegner seg faglig grunnlag i et bredt spekter innen økonomisk administrative fag.

Kunnskapsmål

Det overordnede mål er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og de tilstøtende fagområder som er relevante i kombinasjon med markedsføring.

Studentene skal opparbeide kunnskaper om de viktigste områder som inngår i markedsføring for eksempel salg og utvikling av kunderelasjoner i Norge og internasjonalt, reklame, og produktledelse. Læringsutbyttet inkluderer dessuten kunnskaper og forståelse for de spesielle forhold som driver markedsføring i forskjellige markeder som forbrukermarkedet, varehandel og tjenester, industri og internasjonale markeder.

I tilstøtende fagområder skal studentene lære grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier og metoder og hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger. De skal tilegne seg metodekunnskaper som er nødvendige for å forstå markedsundersøkelser og analyser til forskjellige behov. De skal få et grunnlag i samfunnsøkonomiske forhold og norske lover som berører markedsføring.

Ferdighetsmål

Studentene skal ha ferdigheter i å samle inn og bearbeide informasjon fra kunder og andre kilder for å forstå kundebehov og andre forhold. De skal kunne utvikle bedriftens respons på markedsinformasjonen, og de skal selv kunne delta i gjennomføringen. De skal kunne integrere kunnskaper fra de tilstøtende fagområder og benytte disse i utøvelse av markedsføringsarbeid. De skal kunne utvikle og gjennomføre markedsplaner og kommunisere effektivt i et internasjonalt foretningsmiljø.

Etter fullført Bachelor i Markedsføring har studenten tilegnet seg faglig kompetanse for stillinger i markedsføring, for eksempel produktsjefstillinger, utøvende salg og relasjonsutvikling, salgsledelse, markedsundersøkelser, reklame, eksportsalg, nyskapning- og grundervirkomhet, generell ledelse i mindre bedrifter med mer.

Holdningsmål

Studentene skal ha utviklet evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på rederlighet og etisk forsvarlige valg.

HELTID Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2010/2011 - heltid over to semestre, Revidert plan

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2010/2011 - heltid over to semestre, Revidert plan

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk 7,5   X
Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  

VALGKURS

For valgkurs i høstsemesteret 2010 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio juli 2010.

For vårsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio november 2010.

For mer informasjon om valgkursordningen - Klikk her

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2010/2011 - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication 6 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
DST/DIP* Valgfri spesialisering 30 X X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X

. DST og DIP* I studieåret 2010/2011 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Entrepreneurship and Innovation - Berkeley 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Salgsledelse, personlig salg og salgsplanlegging 30 X X

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2011/2012 - heltid over to semestre, Revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK XX31 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. Valgkurs 4 7,5 X  
DIP XXX3 Bacheloroppgave i markedsføring 15   X
MRK XX32 Internasjonal markedsføring 7,5   X
MRK XX33 Produkt og markedsplan 7,5   X

Valgfri fordypning I tredje studieår vil det bli tilbudt flere spennende valgkurs på 15 studiepoeng, som i kombinasjon med egne bacheloroppgaver på 15 studiepoeng, vil gi påskriften "Fordypning" på vitnemålet for Bachelorstudiet i markedsføring. Kursene på 15 studiepoeng vil bli undervist i moduler på dagtid, og timeplanene vil tilrettelegges slik at de passer med studiets øvrige kurs. Kursene på 15 studiepoeng vil utgjøre valgkurs 3 og 4 i studieplanen ovenfor. Følgende fordypningsmuligheter kan velges i studieåret 2011/2012: .

  • Bedriftsutvikling for SMB
  • Human Resource Management
  • Innovation Management
  • International Business
  • Logistikkledelse / Supply Chain Management
  • Merkevarebygging
  • Prosjektledelse
  • Salgsledelse og personlig salg

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2010/2011 - deltid, Revidert plan

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
JUR 3430 Markedsrett 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Studieplanen for årsenhet i markedsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2010/2011 - deltid, Revidert plan

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
Valgkurs 1 7,5     X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
Valgkurs 2 7,5      . X

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2010/2011 - deltid

3. studieår består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. På deltid gjennomføres obligatorisk del normalt først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år.

Obligatorisk del i studieåret 2010/2011

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication 6   X

De valgbare spesialiseringsretningene er de samme som for heltidsstudiet med unntak av Entrepreneurship and Innovation ved Berkeley. Undervisningen gjennomføres på dagtid, men settes opp i moduler/samlinger på 2-3 hele dager ca. 1 gang pr. mnd.

DST og DIP* I studieåret 2010/2011 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Salgsledelse, personlig salg og salgsplanlegging 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Fra og med studieåret 2011/2012 blir obligatorisk del som følger:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2011 Vår 2012
MRK XX31 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
MRK XX32 Internasjonal markedsføring 7,5   X
MRK XX33 Produkt og markedsplan 7,5   X

Spesialiseringene vil bli erstattet av valgkurs samt bacheloroppgave.

Kursbeskrivelsene for studeåret 2011/2012 vil bli publisert medio juni 2011.