Studieplan heltid

Studieåret 2017/2018 Undervisningen i noen kurs vil bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplaner for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.Studieplan Bachelor i Internasjonal Markedsføring 2018/2019Valgkursoversikt for Bachelor i Internasjonal Markedsføring 2018/2019

1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3544 Political Economy 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness* 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
EXC 3602 International Marketing 7,5   X
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5   X

*I studieåret 2018/2019 vil kurset SPÅ 2901 Business Communication in English erstattes av MRK 3534 Economic Anthropology

3. år heltid to semestre (utenlands)

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
Specialisation course 30 X  
Specialisation course 15 X
EXP Bachelor Thesis in International Marketing 15   X

Følgende land er mulig å velge i 3. år for studieåret 2017/18 (med forbehold om endringer av studiedestinasjoner fom. 2018/19):

- Australia- England- Frankrike- Spania- Tyskland- Kina- Singapore- USA 

Last Modified: 29.06.2018 07:15