Studieplan heltid

Studieåret 2014/2015​

1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
* Kommunikasjon for næringslivet - skriftlig 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X
* Kommunikasjon for næringslivet - muntlig 7,5   X

* Kommunikasjon for næringslivet - Det kan velges mellom følgende språk:

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
SPÅ 2901 Kommunikasjon for næringslivet - Engelsk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2902 Kommunikasjon for næringslivet - Engelsk muntlig 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
Specialisation course 30 Utland  
Specialisation course 15 Utland
EXP 2400 Diploma project in international marketing - abroad 15   Utland
Or  
EXP 2900 Bachelor thesis on the Chineese Market - at Fudan University in Shanghai, China 15   Utland

Følgende land er mulig å velge for utenlandsstudier:

- England- Frankrike- Spania- Tyskland- Kina- Singapore- USA - Australia

Last Modified: 07.03.2019 08:19