Studieplan

Studieåret 2017/2018Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplan for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.Studieplan Årsenhet i markedsøkonomi 2018/2019

Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse tilsvarer Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom. 

1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MRK 3433 Markedskommunikasjon 3.0 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5  

Last Modified: 29.06.2018 08:28