Studieplan

​Studieåret 2017/2018 Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs, kan bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplan for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.Studieplan Årsenhet i bedriftsøkonomi 2018/2019

1. år heltid - to semestre

Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestre) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

Last Modified: 29.06.2018 08:26