STR 1320 Strategi II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

STR 1320 Strategi II


Kursansvarlig
Øystein Fjeldstad

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på Strategi I og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle en anerkjennelse av og forståelses for strategiutvikling og strategiimplementering
 • Utvikle en forståelse for forskjellige analysenivåer i vurderinger av strategiske problemstillinger og evne til å analysere problemer gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Ha en forståelse for ”prosess-” og "handlings-” perspektiv i strategi
 • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer

Refleksjon
Studentene skal opparbeide anerkjennelse for og kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert dimensjonene makt, politikk, kultur og historie


Forkunnskaper
Første og andre året av Bachelorstudie i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan, red. 2014. Strategi. Fagbokforlaget. (Kapittel 4 og 10 - 15)

Annet:
Erik Aadland. Artikkelsamling til STR 1320 Strategi II. Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen publiseres på Itslearning ved semesterstart


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Strategiutviklingsprosesser
 • Strategi i aksjon
 • Strategisk ledelse, kultur, makt og forandring
 • Strategi og organisasjon

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning

Anbefalt bruk av timer:
Activity
Hours
Forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning
45
Arbeid med pensum og forberedelsene til forelesningene
102
Arbeid med øvelser
20
Forberedelse til eksamen
30
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  STR 13201 - Skriftlig eksamen teller 100% av karakteren i STR 1320 Strategi II, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidlert tillatt.

  Kontinuasjon
  Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

  Tilleggsinformasjon