ELE 3709 Project Management

ELE 3709 Project Management

Kurskode: 
ELE 3709
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Holdningsmål

.

Kursets innhold
 • What is a project and project work
 • Strategy and project management
 • Selection and defining the project
 • Time planning
 • Cost and quality planning
 • Organizational structures and teamwork
 • Risk management||
 • Project leadership and management
 • Stakeholder management
 • Project control
 • Scope management
 • Contract administration
 • Project completion and success evaluation
Læreprosess og tidsbruk

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37091
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37091
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning30Time(r)
Selvstudium100Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver60Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver10Time(r)Work on Microsoft Project
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:Work on Microsoft Project
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

KurskodeCredit reduction
ELE 3725100
Credit reductions:
Kurskode:ELE 3725
Credit reduction:100
Reduction description

This course overlaps with a group of subjects in the Norwegian course "Prosjektledelse" (7,5 credits) and the specialization course "Project Management" (15 credits). Consequently a combination of these courses can not be approved in a Bachelor's degree.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Erling S.; Haug, Tor; Grude, Kristoffer V. 2009 Goal directed project management: effective techniques and strategies 4th ed Kogan Page
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Larson, E. W.; Gray, C. F. Organization Strategy and Project Selection Organization Strategy and Project Selection Kap. 2: s. 24-65.
Briner, W.; Hastings, C.; Geddes, M. What makes a good project leader? What makes a good project leader? s.15-33.
Burke, R. Work Breakdown Structure Work Breakdown Structure s. 115-129.
Meredith, J. R.; Mantel, S. J. Scheduling Scheduling s. 331-363.
Andersen, E. S. Managing Project Organization Managing Project Organization s. 333-349.
Clements, J. P.; Gido, J. The Project Team The Project Team s. 330-369.
Mantel Jr., S. J.; Meredith, J. R.; Shafer, S. M.; Sutton, M. M. Methods of Budgeting Methods of Budgeting s. 116-119.
Clements, J. P.; Gido, J. Cost Planning and Performance Cost Planning and Performance s. 264-276.
Larson, E. W.; Gray, C. F. Progress and Performance Measurement and Evaluation Progress and Performance Measurement and Evaluation Kap. 13: s. 456-509.
Müller, R. Managing Communication Managing Communication s. 779-800.
Field, M.; Keller, L. Tendering and Contracting Tendering and Contracting s. 146-151.
Field, M.; Keller, L. What's in a Contract What's in a Contract s. 152-161.
Cadle, J.; Yeates, D. Managing risk Managing risk s. 259-275.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Eisendel, A. A. 1987 Profile of Effective Project Managers
Karlsen, Jan Terje 2002 Project stakeholder management
Karlsen, Jan Terje; Andersen, Jeanette; Birkely, Live S.; Ødegård, Elise 2005 What characterizes successful IT projects
Bennington, Peter; Baccarini, David 2004 Project benefits management in IT projects: an Australian perspective
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jessen, Svein Arne 2010 Project leadership - step by step : part I: a handbook on how to master small- and medium- sized projects - SMPs BookBooN.com