DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

Kurskode: 
DIG 3400
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Hannah Snyder
Peder Inge Furseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Kurset vil sette de konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser i fokus. Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser nye behov og gir nye forretningsmuligheter.

Det er 4 hovedtema i kurset:

 • Digital transformasjon
 • Innovasjon innen tjenester
 • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
 • Forretningsmodeller  
Kunnskapsmål
 • Kan gjengi sentrale perspektiver om digital transformasjon
 • Forstår hvordan tjenesteinnovasjon skiller seg fra produktinnovasjon, og se viktigheten av tjenesteinnovasjon for verdiskaping
 • Forstår viktigheten av digitale kundereiser og kundeopplevelser i verdiskaping
 • Har kunnskap om viktige typer forretningsmodeller
Ferdighetsmål
 • Forstår hva en digital transformasjon er
 • Kan skape eller utvikle en ny tjeneste
 • Kan kartlegge og skape en digital kundereise og digitale kundeopplevelser
 • Kan utvikle en forretningsmodell for en digital tjeneste
 • Kan samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
Generell kompetanse
 • Forstår hvorfor det er viktig for bedrifter og organisasjoner å gjennomføre en digital transformasjon
Kursets innhold
 • Digital transformasjon
 • Innovasjon innen tjenester
 • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
 • Forretningsmodeller
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32To av tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Kan utføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:To av tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Kan utføres individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: DIG 34001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.