BIK 6601 Prosjektledelse 2

BIK 6601 Prosjektledelse 2

Kurskode: 
BIK 6601
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management 2
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelorprogram / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved Senter for nettstudier med et eget undervisningsopplegg.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng
Kunnskapsmål

Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1. Pensum fra dette kurset er fremdeles relevant.
I BIK 6601 Prosjektledelse 2 legges det vekt på fordypning innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 har gyldighet også for BIK 6601 Prosjektledelse 2. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha mer dyptgående kunnskaper innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid
 • ha grunnleggende kunnskaper om menneskelig samarbeid i prosjektets forskjellige faser
 • ha grunnleggende kunnskaper om kvalitetssikring i et prosjekt
 • ha forståelse for at det finnes ulike typer av prosjekter, som må behandles forskjellig
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne gjennomføre og bruke interessentanalyse for et prosjekt
 • kunne detaljplanlegge et prosjekt

 

Holdningsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne bidra til utvikling av en prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kursets innhold
 • Prosjektarbeidsformen og prosjektinitiering
 • Prosjektlederen
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektplanlegging, spesielt nettverksplanlegging
 • Prosjektets interessenter
 • Læring fra prosjektarbeidet
 • Prosjektavslutning
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over ett semester ved forelesninger, gjennom itslearning og gruppearbeid.

Det kan være aktuelt å kunne demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Hvis man tar et senere kurs uten å ha tatt forutgående kurs, forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en individuell, 72 timers skriftlig hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 66011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.