BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst

BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst

Kurskode: 
BIK 2913
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Maria Isaksson
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Er det mulig å lære å bli en dyktig taler? Kan jeg lære å skrive gode tekster? Kan jeg styrke min profesjonelle og personlige troverdighet? Selvfølgelig. Tale- og skrivekunst kan læres og det er retorikk som gjør dette mulig. Retorikk er en kunst som grekerne så på som essensen i det å lede mennesker. Alle kan bli bedre talere; alle kan bli bedre samtalepartnere; alle kan lære å skrive overbevisende og effektivt. Retorikk skal påvirke tilhørerne eller leserne til å akseptere et synspunkt eller et budskap. Taler og tekster skal alltid tilpasses avsender, sak, argumentasjon, tilhørere, øyeblikk og sted; det som kalles den retoriske situasjon. Jo bedre sammenheng det er mellom disse elementene, desto bedre retorisk effekt.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha elementær kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • ha grunnleggende innsikt i språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • ha retoriske ferdigheter som er relevante for kommunikasjon i arbeidslivet og andre sammenhenger der budskap skal presenteres
 • kunne framstille en sak klart og forståelig
 • kunne argumentere effektivt og troverdig
 • kunne skape sin egen rolle som taler med hensyn til konteksten
 • kunne engasjere sitt publikum i tale og i tekst
 • kunne retorisk analyse for å vurdere hvordan taler (etos), tekst (logos) og tilhørere (patos) henger sammen og påvirker helheten
 • kunne holde en tale
   
Holdningsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne kommunisere betydningen av god og effektiv språkbruk
 • kunne bidra til å skape et bedre miljø på arbeidsplassen, basert på gjensidighet og samhandling
Kursets innhold

Dag 1. Hva er retorikk?

 • Å overbevise, vekke interesse, skape forståelse og handling
 • Produksjon av gode språklige uttrykk og troverdige tekster
 • Analyserer, fortolker, konstruerer, evaluerer, er kritisk
 • Har et helhetsperspektiv

Ferdighet: Jobber med struktur til taletekst; praktisk framføring.

Dag 2. Etos: Troverdighet – kompetanse, moral, velvilje

 • Talerens troverdighet
 • Autoritet, autentisitet, tillit
 • Personlig og profesjonell etos

Ferdighet: Konstruerer egen skrive-/talerrolle; stemme og kroppsspråk.

Dag 3. Patos: Følelser, appell og påvirkning.

 • Tekstens påvirkning på lesere eller tilhørere
 • Engasjement; forpliktelse, identifikasjon

Ferdighet: Jobber med 2. utkast til taletekst basert på tilbakemelding; stil og tonefall; praktisk framføring med fokus på tilhørere.

Dag 4. Logos: Argumentasjon, tese og argumenter.

 • Ordet, argumentasjonen – fakta og fornuft
 • Det gode argumentet
 • Argumentasjon og posisjonering

Ferdighet: Jobber med tese, argumenter, helhet til tekst og tale.

Dag 5.Tale. Kropp og muntlighet.

 • Fra tekst til tale. Teori og praksis
 • Kroppsspråk. Individuell trening og øvelser
 • Muntlig framføring: trening

Ferdighet: Muntlig framføring

Dag 6. Evaluering: Framføring av egen tale eller presentasjon.

Læreprosess og tidsbruk

Seks dager, 36 kurstimer over ett semester.

Karakter i kurset baseres på en prosessevaluering bestående av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres dag 6 i kurset.

 • Del 1. Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
 • Del 2. Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering dag 6 i kurset.
 • Del 3. Hjemmeeksamen.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Yrkeserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei 1 SemesterIndividuell Del 1. Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
BIK 29131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei -Individuell Del 2. Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering dag 6 i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29131
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell ( 1 - 1)Del 3. Hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Del 1. Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
Eksamenskode:BIK 29131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: -
Kommentar:Del 2. Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering dag 6 i kurset.
Eksamenskode:BIK 29131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell (1-1)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Del 3. Hjemmeeksamen
Eksamenskode:BIK 29131
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.