KLS 3501 Digitalization and technology in creative industry

KLS 3501 Digitalization and technology in creative industry

Course code: 
KLS 3501
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Anne-Britt Gran
Mona Kristin Solvoll
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Electives
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hva digital teknologi er, hvordan digitaliseringen skaper særegne vilkår for kreativ næring og skaper muligheter og utfordringer for hvordan man kan operere i ulike deler av den kreative nærings verdikjede.

Learning outcomes - Skills

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å bruke digital teknologi i kreativ næring, så som markedsføring av kreative produkter og tjenester ved bruk av sosiale medier og finansiering til prosjekter gjennom plattformer for crowdfunding.

Learning Outcome - Reflection

Studenten skal utvikle sin refleksjon over hva bruken av digitale verktøy betyr i et samfunnsperspektiv og forstå etiske problemstillinger som oppstår med digitaliseringen av kreativ næring.

Course content
  • Hva er digital teknologi?
  • Hva er big data, og hva kan de brukes til i kreativ næring?
  • Hvilken betydning har big data i et samfunnsperspektiv?
  • Algoritmenes betydning i kreativ næring
  • Digitale finansieringsformer i kreativ næring og crowdfunding
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Etikk og nettvett
Learning process and requirements to students

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kurset tilbys som valgkurs høsten 2018, men fra våren 2020 inngår dette som programkurs i Creative Industries Management 2. år.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
KLS 35011
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:KLS 35011
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Workload activityDurationType of durationComment student effort
Teaching24Hour(s)
Other in classroom12Hour(s)
Prepare for teaching52Hour(s)
Self study52Hour(s)
Submission(s)60Hour(s)
Expected student effort:
Workload activity:Teaching
Duration:24 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Other in classroom
Duration:12 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Prepare for teaching
Duration:52 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Self study
Duration:52 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Submission(s)
Duration:60 Hour(s)
Comment:
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Krokan, Arne 2010 Den digitale økonomien: om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet Cappelen akademisk
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Artikkelsamling til Digitalisering og teknologi i kreativ næring Oversikt over innhold vil bli tilgjengelig før kursstart