KLS 3501 Digitalisering og teknologi i kreativ næring

KLS 3501 Digitalisering og teknologi i kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3501
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Mona Kristin Solvoll
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hva digital teknologi er, hvordan digitaliseringen skaper særegne vilkår for kreativ næring og skaper muligheter og utfordringer for hvordan man kan operere i ulike deler av den kreative nærings verdikjede.

Ferdighetsmål

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å bruke digital teknologi i kreativ næring, så som markedsføring av kreative produkter og tjenester ved bruk av sosiale medier og finansiering til prosjekter gjennom plattformer for crowdfunding.

Holdningsmål

Studenten skal utvikle sin refleksjon over hva bruken av digitale verktøy betyr i et samfunnsperspektiv og forstå etiske problemstillinger som oppstår med digitaliseringen av kreativ næring.

Kursets innhold
  • Hva er digital teknologi?
  • Hva er big data, og hva kan de brukes til i kreativ næring?
  • Hvilken betydning har big data i et samfunnsperspektiv?
  • Algoritmenes betydning i kreativ næring
  • Digitale finansieringsformer i kreativ næring og crowdfunding
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Etikk og nettvett
Læreprosess og tidsbruk

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset tilbys som valgkurs høsten 2018, men fra våren 2020 inngår dette som programkurs i Creative Industries Management 2. år.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35011
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:KLS 35011
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
24 Time(r)
Annet i klasserom
12 Time(r)
Deltakelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
Forberedelse til undervisning
52 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
52 Time(r)
Innlevering(er)
60 Time(r)
Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.