Bachelor i internasjonal markedsføring

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår:

 • Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon
 • Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

For alternativ gjennomføring av årsenhet i markedsøkonomi, se under Bachelorstudiet i markedsføring eller under årsenheter.

2. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X  
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - muntlig 6 X

OBS! Grunnet kurset MRK 2733 Internasjonal markedsføring på 9 studiepoeng, blir summen av studiepoeng på 2. år 63.

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

3. studieår - Gjennomføres i sin helhet i det landet studentene har søkt seg til.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EXP 1000 Language and culture II 18 UTLAND
EXP Host country marketing and globalization of markets 27 UTLAND
EXP 2400 Diploma Project in International Marketing 15 UTLAND
Handelshøyskolen BI samarbeider med Universiteter i følgende land:
 • Canada
 • England
 • Frankrike
 • Kina
 • Singapore
 • Spania
 • Tyskland