Internasjonal markedsføring

Læringsmål for studiet

Bachelor i internasjonal markedsføring henvender seg til studenter som har ambisjoner om å arbeide internasjonalt i en norsk eller utenlandsk organisasjon. Studenter skal etablere kunnskaper og ferdigheter innen markedsføring, kultur, språk og ledelse. Bachelor i internasjonal markedsføring introduserer studentene til ulike elementer av markedsføring. Programmet gir et godt grunnlag i språk, kultur og internasjonale temaer for operative stillinger i markedsføring generelt, med særlig fokus på land og/eller regioner hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført.

KunnskapsmålStudentene skal tilegne seg skriftlig og muntlig språkkunnskaper, kulturkompetanse, kunnskap om internasjonal markedsføring, økonomi og politikk. Dette gir grunnlag for å analysere og forberede organisasjoner på å operere i et globalt miljø.

FerdighetsmålEtter bachelor i internasjonal markedsføring skal studentene være kompetent til å kommuniserer skriftlig og muntlig på engelsk.  De skal vite hvilke kulturforskjeller som skal overvinnes for å lykkes i næringslivet. Studentene skal kunne identifisere og løse viktige markedsføringsutfordringer som bedrifter møter internasjonalt. De skal være i stand til å anbefale relevante markedsføringsstrategier tilpasset selskapet, inkludert hensyn til økonomiske og politiske reguleringer.

HoldningsmålStudentene skal tilegne seg respekt og ydmykhet for ikke-norsk væremåten, som reflekteres i de ulike forretningskulturer. De bør utvise sensitivitet, innsikt og balansert skjønn for å nærme seg ikke-norske bedriftskulturer og anerkjenne betydningen av hensiktsmessig kommunikasjon. Studentene skal forstå problemer og svakheter som preger nasjonale regimer og regulerte markeder. Sist, men ikke minst, skal studentene se de etiske dilemmaer i internasjonal markedsføring.

Last Modified: 30.05.2017 09:38