Bachelor i internasjonal markedsføring

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring (1. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – heltid over to semestre Nydalen

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring (2. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsføring utgjør: 2. år på Bachelorstudiene i markedsføring, 2. år på Markedskandidatstudiet og 2. år på Bahelorstudiet i internasjonal markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsføring - ettårig heltidsstudium:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon – Skriftlig 6 X
SØK 2402 Pristeori 6 X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
MRK 9900 Markedsføring på bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon – Muntlig 6 X

OBS!

Denne studieplanen er lik som Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år bortsett fra kurset MRK 9833 Internasjonal markedsføring (9 studiepoeng) settes inn i stedet for MAD 2114 Logistikk (6 studiepoeng). Dette medfører at studenter med denne studieplanen får 63 studiepoeng i stedet for 60 studiepoeng i 2. studieår.

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring (3. år og 4. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring er årsenhet i markedsøkonomi. 2. år er årsenhet i markedsføring.

Normalstudieplan 3. år Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring, ettårig heltidsstudium:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
EXP 2430 International Trade and Export Operations 9 Nydalen
EXP 1000 Language and culture II* 18 UTLAND
EXP 1004 Host country Marketing* 18 UTLAND
EXP 2400 Diploma Project in International Marketing* 15 UTLAND

* Detaljert informasjon om timetallet og eksamen på kurs merket med stjerne (*), dvs. EXP 1000, EXP 1004 og EXP 2400 vil bli gitt ved skolene i utlandet.

Studenter som skal gå 4. år i gammel modell på Diplomeksportmarkedsfører får følgende normalstudieplan:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
EXP 1001 Diploma Project II in International Business* 12 UTLAND
EXP 1003 International Marketing Strategy and Management* 18 UTLAND
International Marketing, Management and Strategy 30 Nydalen

* Detaljert informasjon om timetallet og eksamen på kurs merket med stjerne (*), dvs. EXP 1001, EXP 1003 og EXP 2000 vil bli gitt ved skolene i utlandet.