Bachelorstudiet i eiendomsmegling

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i eiendomsmegling

Studieplan - heltid

2. år - heltid, valgkurs

Forskrift om eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling er et studium der studenten opparbeider seg grunnkompetanse i kjerneområder innen økonomi, eiendomsmegling, og jus. Studenten vil lære å foreta den praktiske gjennomføringen av et salg av fast eiendom og gjennomføre oppgjør av eiendomshandel. Studenten vil opparbeide ferdigheter innen prosjektmegling.  

Studenten vil lære å se juridiske problemstillinger og kunne løse disse, særlig relatert til fast eiendom. Studenten vil kunne foreta økonomiske vurderinger og analyser. Studenten kan etter endt studie bl.a. jobbe som eiendomsmeglerfullmektig, med eiendomsutvikling og jobbe i det offentlige. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå. 

KunnskapsmålDet overordnede kunnskapsmål for bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling.Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandler. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk, regnskapslære og økonomi. Gjennom disse fagområdene skal studentene bl.a. opparbeide innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.FerdighetsmålDe ferdige utdannede studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, samt oppgjør av eiendomshandel.HoldningsmålEiendomsmegleren har et ansvar som bindeledd mellom selger og kjøper, noe som setter store krav til etisk bevissthet og integritet. Mange eiendomstransaksjoner kan gi opphav til vanskelige problemstillinger av eiendomsfaglig, juridisk og økonomisk karakter, og studentene skal tilegne seg faglige kunnskaper som setter de i stand til etisk refleksjon og derigjennom å ivareta de involverte interesser.

Last Modified: 20.06.2017 09:28