Bachelor i finans

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:
  • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
  • Bachelorstudiet i finans
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2401 Kredittvurdering 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
BØK 2632 Financial Strategy 6 X
MET 2600 Matematisk analyse 6 X
MET 2651 Økonometri 6 X
SØK 2700 Anvendt mikroøkonomi 6 X

Ved fullført og bestått 1. og 2. år kan man få utstedt vitnemål som Finanskandidat.

3. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2500 Styring av finansforetak 6 X
BØK 2610 Finansielle investeringer 15 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2501 Options and Futures 6 X
BØK 2620 Multinasjonal finans 15 X
SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring 12 X