Bachelor i finans

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår - kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:

  • Bachelorstudiet i finans
  • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X  
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
MET 2610 Matematikk for økonomer    6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II    6   X
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
MET 8006 Statistikk    6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2401 Kredittvurdering 6 X  
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X  
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6   X
BØK 2632 Financial Strategy 6   X
MET 2651 Økonometri 6   X
MET 2600 Matematisk analyse 6   X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X

Ved fullført og bestått 1. og 2. år kan man få utstedt vitnemål som Finanskandidat.

3. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2500 Styring av finansforetak    6 X  
BØK 2610 Finansielle investeringer   15 X  
STR 2400 Strategi    6 X  
BØK 2501 Opsjoner og futures    6   X
BØK 2620 Multinasjonal finans   15   X
SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring   12   X