SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
SPÅ 2932 er et innføringskurs i muntlig kommunikasjon på spansk for profesjonell bruk. Det fokuserer på tematikk fra næringslivet, i form av diskusjoner og presentasjoner.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære om

 • kulturelt betingede forskjeller mellom nordmenn og spansktalende, med spesielt fokus på nærings- og arbeidsliv
 • handlings- og reaksjonsmønstre i bedrifter i spanskspråklige land
 • noen etiske problemstillinger i tilknytning til ovenstående

Ferdighetsmål
Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter i spansk, slik at de kan
 • delta aktivt i samtaler og diskusjoner i arbeidslivet
 • bruke spansk for å forberede, gjennomføre og vurdere presentasjoner

Holdningsmål
Studentene skal utvikle
 • bevissthet om egne verdier i profesjonelle møter med spansktalende
 • evnen til refleksjon rundt egne holdninger og deres betydning for kommunikasjon med spansktalende i næringslivssammenheng

Forkunnskaper
Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BI`s studieforberedende Grunnkurs i spansk, eller tilsvarende. I tillegg vil det være en stor fordel å ha SPÅ 2931, Skriftlig kommunikasjon for næringslivet, 7.5 studiepoeng.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Prost, Gisele, Alfredo Noriega Fernández. 2009. Al día : Curso de español para los negocios, nivel intermedio: Cuaderno de ejercicios. Sociedad General Española de Librería. 87 sider - 8 kapitler
Prost, Gisele, Alfredo Noriega Fernández. 2009. Al día : Curso intermedio de español para los negocios, nivel intermedio: Libro del alumno. Sociedad General Española de Librería. 143 sider - 8 kapitler


Artikkelsamling:
Messel, Bente. 2010. Temas de actualidad y perspectivas culturales en la vida laboral. Noruega y países hispanos. Siste utgave. Handelshøyskolen BI. 50 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
Bull, Benedicte. 2010. Latinamerikanske utfordringer. Høyskoleforlaget. 203 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2004. Aprende gramática y vocabulario (1). Sociedad General Española de Librería. 135 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2005. Aprende gramática y vocabulario (2). Sociedad General Española de Librería. 198 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2006. Aprende gramática y vocabulario (3). Sociedad General Española de Librería. 230 sider
Castro Viudez, Francisca, Pilar Díaz Ballesteros. 2007. Aprende gramática y vocabulario (4). Sociedad General Española de Librería. 223 sider
En oversikt over bøyningen av spanske verb
En spansk-norsk/norsk-spansk ordbok
En spansk-spansk ordbok, helst en "Diccionario de uso" som har eksempler på hvordan ordene brukes
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals spanske lommegrammatikk. 2. utg. Gyldendal undervisning. 219 s
Salkjelsvik, Kari Soriano og Petr Pitloun. 2007. Gyldendals øvelser i spansk grammatikk. Gyldendal undervisning. 64 s


Annet:
The Cuthbertson Verb Wheels. Spanish Verbs. Siste utgave


Emneoversikt
Interkulturell kommunikasjon på spansk:
 • samtaler og diskusjoner om arbeidsrelaterte situasjoner
Presentasjoner:
 • fremstillinger på spansk av ulike temaer fra næringslivet

Dataverktøy
It`s learning, Internett og Power Point

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i en viss grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til samtaler og diskusjoner i grupper og forberedelse og gjennomføring av presentasjoner. Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner i løpet av kurset. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
45
Lesing av pensumlitteratur
76
Oppgaveløsning og forberedelse til presentasjoner
58
Deltagelse i kollokvier
20
Muntlig eksamen: Ca 1 time totalt med ventetid
1
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 20 minutters individuell muntlig eksamen. Den består av to likeverdige deler. For å bestå muntlig eksamen må begge disse delene være bestått.
  Del 1: En presentasjon på spansk, på 5 til 7 minutter, av et emne kandidaten har valgt med utgangspunkt i pensum.
  Del 2: En samtale på spansk om temaer og situasjoner hentet fra pensum.


  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29321 - Muntlig eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2932I Muntlig kommunikasjon for næringslivet - spansk II, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  It´s learning, Internett, Power Point og/eller andre visuelle hjelpemidler.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste kontinuasjon tilbys våren 2018.

  Tilleggsinformasjon